top
logo
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Region koordynuj?cy


PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Krosno   
czwartek, 09 sierpnia 2012 08:09

 

 

 

 

 Partnerskie Projekty Regio - Projekt "Multimedia?       Techniki Informacyjno-Komunikacyjne? - Wiemy jak!

 Broszura

Poprawiony: czwartek, 09 sierpnia 2012 09:16
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 września 2010 22:51

Partnerskie Projekty Regio -  Projekt "Multimedia? Techniki Informacyjno-Komunikacyjne? - Wiemy jak!

Poprawiony: czwartek, 26 lipca 2012 10:45
WiÄ™cej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Krosno   
wtorek, 19 czerwca 2012 09:07

Nasze do?wiadczenia - co zyskali?my?

Przedmiotem naszych zainteresowa? by?y: dydaktyka, w szczególno?ci stosowanie nowych technologii na zaj?ciach z uczniami, trudno?ci oraz korzy?ci z tego p?yn?ce, baza lokalowa i wyposa?enie szkó?, kierunki rozwoju szkó? i nauczycieli, korzy?ci z wspó?pracy mi?dzynarodowej.

Pozyskali?my wiedz? na temat zmian zachodz?cych w edukacji oraz kierunków jej rozwoju promowanych w Europie. Zdobyli?my do?wiadczenia w zakresie stosowania nowych technologii, w tym tablic interaktywnych na lekcjach. Poznali?my szeroki asortyment technologii informacyjnych  mo?liwych do wykorzystania w szko?ach. Pozbyli?my si? uprzedze? przed korzystaniem z multimediów. Zapoznali?my si? z regionem europejskim, którym dot?d si? nie interesowali?my. Poznali?my bli?ej system edukacyjny partnerów co b?dzie pomocne w przypadkach pojawiaj?cych si? w szko?ach uczniów migruj?cych. Udoskonalili?my znajomo?? j?zyka angielskiego, poznali?my najwa?niejsze s?owa w j?zyku partnera.

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2012 12:32
WiÄ™cej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Krosno   
poniedziałek, 18 czerwca 2012 11:17

Nasze regiony w obiektywie

Bawaria

Polska

Poprawiony: środa, 24 października 2012 18:02
 

Linki


bottom

Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla colourful template postgresql database storage Valid XHTML and CSS.